Nabídka látek

Obchodní podmínky

Dodací lhůty

 • ze skladu do druhého dne
 • objednaný materiál 7-14 dní
 • objednaný materiál ve vlastní barvě nebo návrh proužků 10-20 dní
 • tisky 10-20 dní
 • lepení membrány k materiálu individuálně, dle objednaného materiálu 10-30 dní

Minimální objednané množství

 • u každého materiálu individuální, více informací o přibližném množství v popisku konkrétního materiálu

Doprava

 • většinou prostřednictvím sběrné služby, při větších odběrech osobně do místa určení

Reklamace

 • reklamované zboží bylo zakoupeno u společnosti Kvaltex s.r.o
 • nedoměrky- kupující musí nedoměrky reklamovat před zpracováním materiálu, aby prodávající měl možnost reklamaci zkontrolovat
 • vady zjevné- kupující u vady zjevné vrátí vadný materiál prodávajícímu
 • vady skryté- jedná se o vady o kterých nemohl kupující před zpracováním vědět
 • nevztahuje se na závady, které byly způsobeny nedodržením ošetřovacích symbolů, neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • oprávněné reklamace řešíme výměnou materiálu nebo vrácením zaplacené kupní ceny
 • reklamace se řeší pouze na základě reklamačního listu, který odběratel zašle prodávájícímu

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.1Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího (KVALTEX s.r.o., Haškova 279, 533 45 Čeperka) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kvaltex.cz.

1.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující se v tomto případě zavazuje, že vrácené zboží nepošle na dobírku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

1.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo poštovní složenkou na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

1.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.